Overig nieuws

Met genoegen nodigen we alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Artishock op vrijdag 23 maart a.s. om 20.00 uur in Artishock. 

 1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken
 2. Bespreking en vaststelling van de notulen van de Ledenvergadering van 24 maart 2017
 3. Toelichting op het Jaarverslag 2017 en de plannen voor 2018 van Bestuur en Werkgroepen
 4. Toelichting op de financiële opstellingen door de Penningmeester
 5. Verslag van de Kascontrolecommissie en verkiezing van de nieuwe Kascontrolecommissie
 6. Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van
  • Jaarverslag van Bestuur en Werkgroepen
  • Jaarrekening 2017 inclusief de balans
  • De definitieve begroting voor 2018
 7. Bestuurszaken
 8. Royementen
 9. Rondvraag en sluiting

Na afloop van de vergadering is er om ca. 21.00 uur een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Het geheel zal worden omlijst met livemuziek verzorgd door Antonette van Nievelt (piano), Martijn Derrix (contrabas), Florian Auls (drums) en Semmy Prinsen (saxofoon).

In de Artishock Berichten vindt u de Machtiging tot Stemmen en de Kandidaatstelling voor Bestuurslid.
Het Jaarverslag 2017 en de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2017 zijn digitaal in te zien.

Jaarverslag 2017

verslag Algemene Ledenvergadering 2017

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn enkele gedrukte exemplaren beschikbaar.

Namens het bestuur,
Emily Heijna-Merkus, secretaris