Home

Buitensluiting of discriminatie in Artishock?

Geeft het overheidsbeleid vanaf 25 september meer ruimte of wordt een minderheidsgroep juist gediscrimineerd of buitengesloten? De afgelopen periode, dus voor 25 september, kreeg ik een aantal bezorgde en zelfs boze berichten van leden en een enkele werkgroep.
‘Waar is de alternatieve mening van Artishock uit de jaren tachtig gebleven? Artishock was één van de weinige plekken in Soest waar dat het geval was.
Dat was een verademing, helaas, er is niets van over!’

En: ‘Toelating met een QR scan is een vorm van tijdelijke uitsluiting / discriminatie!’

Het gaat bij het overheidsbeleid vooral om de strijd tegen van buiten komend gezondheidsonheil.
Ging het maar om het wel of niet behouden van de Soester Eng, dan wisten we het wel!

We zijn ongewild in een lastige discussie rond gezondheid en het beperken van de schade op allerlei terrein verzeild geraakt. Laten we met elkaar het gesprek aangaan wat voor Artishock de beste route is met respect voor ieders mening.

We laten ons toch niet uit elkaar spelen door een virus?! We spreken elkaar!

Harm Jan Luth