Vacature Tegenlicht Meet Up

Werkgroep Tegenlicht wil graag uitbreiden met enkele actieve leden.

De leden van de werkgroep zoeken en selecteren met elkaar VPRO-Tegenlicht uitzendingen, andere documentaires of andere kunstvormen over actuele thema's. Hiermee bereiden we tweemaandelijkse groepsgesprekken voor.

Op de avonden zelf ontvangen we de gasten en begeleiden we de gesprekken.

*Wat verwachten we?

Brede interesse, maatschappelijk geëngageerd, plezier in groepsgesprekken over actuele onderwerpen, makkelijk contact leggen met onbekenden.

*Wat bieden wij? 

Een informele samenwerking en veel soms hilarische gesprekken over uiteenlopende onderwerpen, de mogelijkheid om eigen interesses in te brengen of juist te verbreden.

Daarnaast kent Artishock voor al haar vrijwilligers een zgn. actieve ledenkaart en is er een jaarlijkse gezellige ontmoeting. 

Tijdsbesteding: naast eens in de twee maanden een vrijdagavond gaan we uit van twee keer een gezamenlijk overleg plus tijd om individueel te zoeken naar geschikte docu’s.

Belangstelling of behoefte aan meer informatie, neem contact op met Ties de Ruijter, coördinator Tegenlicht tel. 06 1325 6564