Archief

Salon-avond “Dichters, denkers en beeldende kunst”

Nachtfilm “No time to die"

Workshop “Bijzonder model tekenen”

Concert "Jong Jazz talent"

Tegenlicht "Opvallende Tegenlicht fragmenten"

Artishock 55 jaar 2022

Boekpresentatie “Verdwenen Vergezichten”

Concert "Mindfunk: Soul-, funk- en discoband"

Kinder Film "Knor” & "Theaterworkshop voor ouders"

Concert "Zang uit eigen huis"

Theater-jazz productie “Django a Paris”

Tot slot tenorsaxofonist Semmy Prinsen & friends

2017 05 WEW 1 Reünie Werkgroep Eigen Werk – WEW, maak kennis met de wortels die  Artishock hebben gevoed.

 Wat betekent een reünie ?

 Voor me liggen de Artishock Berichten van juni 1997. Ook toen had de  voorzitter een inleidend woordje. Daarin stond hij stil bij het overlijden  van  een actief verenigingslid, nog jong. Ook dat is een kant van een inmiddels bijna vijftig jaar oude vereniging, een tijdspanne waarin velen naar de herinnering zijn verschoven. Het intensief samen beleven, in dit geval van de rijkdom aan cultuur die ons dorp heeft, gaat nu eenmaal gepaard met samen ervaren wat afscheid nemen is. Soms dichtbij, soms ver af. Wat rest is om er te zijn voor hen die het  treft. Ook daarin heeft Artishock een functie die waard is om te behouden. Een reünie is bij uitstek een feest van herkenning  en kennismaken, maar ook een moment waarop dit aspect ruimte krijgt.

Een unieke kennismaking met…

In hetzelfde nummer wordt het optreden aangekondigd van “No Complaints Department”.

Een drie jaar eerder opgerichte gelegenheidsformatie samengesteld uit actieve Artishockers, die al enige tijd niet meer had opgetreden. Een soort reünie dus, valt in de aankondiging te lezen. Drie van de bandleden van toen zijn nu, twintig jaar later, betrokken bij een andere reünie, ter gelegenheid van vijftig jaar Artishock. Dat is dan een mooie gelegenheid voor de leden van nu en toen om (opnieuw) kennis te maken met het initiatiefrijke Artishock van toen.

WEW.

Daarbij gaan we nog een paar stappen verder terug in de geschiedenis, we dalen af op de tijdsladder naar het jaar 1984. In dat jaar is de Werkgroep Eigen Werk ( WEW) van start gegaan met het organiseren van een aanbod dat geheel door eigen leden werd verzorgd. Het was Herman Joosten die daartoe het initiatief nam en hij had al snel bijval!  Zijn opzet was om met eigen leden muziek en sketches te maken. Het werd een show van liefst anderhalf uur, grotendeels zelf geschreven en verzorgd door negen leden. Een half jaar later mocht het publiek zich vermaken tijdens een zeer gevarieerde en bijna professioneel gebrachte Kerstshow met dertien spelers. De wissel die op de leden werd getrokken om een boeiende show te maken werd te zwaar, maar daarna ging de werkgroep nog verder als maatschappij-kritische nederpop-band tot ongeveer 1990.

Een deel van de Werkgroep Eigen Werk treedt op 21 mei volgend jaar, ons jubileumjaar, op met eigen liedjes gespeeld door leden van het eerste uur zoals Jan van Vlierden en Roland Thiellier en leden van iets latere uren: Ben van Vlierden, Marieke van Vlierden en Semmy Prinsen.

In mijn gesprek met Jan van Vlierden liet hij zich ontvallen dat veel van de thema’s van toen, tot zijn verrassing, nog steeds actueel zijn. Aan actualiteit heeft het werk dus niet veel ingeboet. De muzikale vaardigheden zijn na al die jaren wel een beetje roestig. Sommige instrumenten hingen meer dan vijfentwintig jaar aan de wilgen en hadden zich van de ooit zo vaardige handen van hun bespelers vervreemd. Reden voor de bandleden om hard te werken om weer te voldoen aan een Artishock-niveau. Dat doen zij door frequent te repeteren, waarbij in ieder geval het plezier al weer op het oude peil is.

Natuurlijk niet alleen voor WEW leden

Wat het uiteindelijk gaat worden ?  Geen idee, maar het komt zeer zeker wel goed. Een ding is gegarandeerd: het gaat weer oergezellig worden. Een Artishock activiteit pur sang voor oud werkgroepleden, hun publiek van weleer en bezoekers van nu die kennis kunnen maken met de kracht die cultuur ontketent.  Oud-, huidige en toekomstige leden:

Zet het alvast in je agenda Zondagavond 21 mei, vanaf 20:00 uur  in Artishock, toegang gratis, zoals het hoort bij een reünie.