Archief Algemeen
  
Aan de vruchten kent men de boom
 
Ik zit even met het volgende probleem. De deadline voor het schrijven van deze column is 13 februari, ik wil iets schrijven over 20 februari en u leest dit eind februari voor de 'Van de voorzitter' voor de maand maart.
Aanleiding is de ontwikkeling van een Soester Cultuurvisie 2021 - 2025. Er is inmiddels een startnotitie die op 20 februari verder ontwikkeld wordt, in overleg met het cultuurveld, deze keer in Artishock. Dat overleg heeft een naam: "werkatelier 2". Ter voorbereiding krijgt elke organisatie een opdracht mee. Die opdracht wil ik graag met u delen. Elke cultuurorganisatie wordt daarin vergeleken met een boom. Dat komt mij goed uit, want ik ben een enorme bomenliefhebber, vooral loofbomen prijs ik de hemel in! En in het kader van natuurontwikkeling worden bij ons op de nieuwe houtwal langs de Biltseweg dit voorjaar een behoorlijk aantal geplant. Maar dat terzijde. Want in dit geval staat de boom voor een culturele organisatie. De stam staat voor de functie van je organisatie binnen de Soester Cultuur. Zo krijgen ook de wortels, takken en de vruchten een bestemming. Uiteindelijk staan de vruchten voor het resultaat en het effect voor de inwoners. Ik weet niet of dit beeld u aanspreekt. Voor mij is Artishock een boom met vele vruchten en noten. Goed verzorgd door onze vrijwilligers die een dankbaar cultureel publiek van voedsel voorzien. Wat de gemeente hiermee kan....?
We laten ons verrassen!
 
Harm Jan Luth