Huisregels bezoekers

 Het is niet toegestaan om:

 • last voor de omgeving te veroorzaken
 • hard- of softdrugs te bezitten, te verhandelen of te gebruiken op het terrein of in het gebouw
 • open vuur te maken op het terrein of in het gebouw
 • eigen drank en/of etenswaren mee te nemen
 • zich op te houden in de hal beneden in het gebouw anders dan voor toegangscontrole
 • binnen het gebouw te roken
 • consumpties in glas of flesje vanuit de bar mee te nemen naar buiten
 • meegebrachte consumpties te nuttigen
 • video-, foto- en geluidsopnames te maken zonder toestemming van de artiesten


Aan bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt.

Bezoekers waarvan niet duidelijk is of ze 18 jaar of ouder zijn, wordt gevraagd een legitimatiebewijs te tonen bij het bestellen van alcoholhoudende dranken.

Een bezoeker wordt de toegang geweigerd als deze:

 • onder invloed is van alcohol of drugs
 • agressief of normafwijkend gedrag vertoont en/of niet gepaste kleding draagt
 • een wapen of voorwerpen die als wapen kunnen dienen draagt


Een bezoeker wordt de toegang geweigerd als:

 • er sprake is van een ontzegging
 • het evenement is uitverkocht


Huisdieren worden niet toegelaten.

Om veiligheidsredenen zijn bezoekers bij calamiteiten verplicht de aanwijzingen en instructies van Artishock-medewerkers op te volgen.