Wijsbegeerte
Vrijdagavond, 9 september, 20.30 uur: Wat doet dat boek met mij? Beïnvloedt een bepaald boek mijn denken en handelen, en zo ja hoe? Een schrijver kan zijn of haar redenen hebben om een boek te schrijven, maar de lezer bepaalt wat er met een boek gebeurt. Vier deelnemers aan de Salon vertellen hun ervaringen met een boek dat ze onlangs hebben gelezen. 2020111 PaulLuiten 640x480

Vrijdagavond, 23 september, 20.30 uur: Dichters, denkers en beeldende kunst. Op vrijdagavond 23 september wordt een extra Salon van de wijsbegeerte gehouden in samenwreking met de expositiewerkgroep van Artishock met als titel: Dichters, denkers en beeldendekunst. Noteer de datum alvast in je agenda. Nadere  informatie volgt half augustus. 2020111 PaulLuiten 640x480