Wijsbegeerte
Vrijdag 12 mei, 20.30 uur: Salon van de wijsbegeete.

Meer informatie volgt half april.

2020111 PaulLuiten 640x480