Start een nieuwe werkgroep

Start een nieuwe werkgroep bij Artishock

Activiteiten met een terugkerend karakter (wekelijks, maandelijks of enkele keren per jaar) die passen binnen onze doelstelling: - het realiseren van cultuuruitingen in Soest - worden binnen Artishock georganiseerd vanuit een werkgroep
 
Ieder lid van Artishock kan als hij/zij/men daar behoefte aan heeft of daar het nut van in ziet een werkgroep starten. Een werkgroep bestaat uit leden van Artishock die zich voor een bepaalde culturele activiteit willen inzetten.
Elke werkgroep heeft een coördinator. Deze vertegenwoordigt de werkgroep en is binnen Artishock het eerste aanspreekpunt.
 
Een werkgroep heeft een missie en een plan van aanpak.
 
Deze worden besproken met het bestuur, eventueel met andere werkgroepen en vervolgens omgezet in concrete afspraken. 
Hierbij komen ook aan de orde de binnen Artishock geldende richtlijnen voor:

  • het vastleggen van de gewenste ruimte,
  • bar-instructie en -training,
  • werken binnen de huisstijl waar onder het aanleveren van kopij voor interne publiciteit, website en rapportage.

Uitgangspunt is dat werkgroepen kostenneutraal werken, dat wil zeggen: de inkomsten uit recette/kaartverkoop dekken de directe kosten van de activiteiten. Baromzet valt daarbuiten.

 
De werkgroepen werken geheel zelfstandig. Dit betekent dat de werkzaamheden worden verricht door de werkgroepleden. Denk daarbij aan:

  • Voorbereiding: programmering, vastleggen artiesten of andere reserveringen, publiciteit (in- en extern), reserveringssysteem kaartverkoop, etc.
  • Tijdens de activiteit: inrichting ruimte (meubilair en techniek), kaartverkoop en kaartcontrole, bezetting bar, begeleiding artiesten/sprekers én schoonmaken van alle ruimtes na afloop.
  • Afwikkeling: evaluatie binnen werkgroep, financiële verantwoording naar penningmeester.
     

De beschikbaar gestelde infrastructuur van Artishock (algemene communicatie, website, gebouw en middelen) helpt mee om van de werkgroep een succes te maken.
 
Alle coördinatoren van de werkgroepen van Artishock komen maandelijks bijeen. In dit overleg (het coördinatorenoverleg) is alle ruimte voor praktische zaken en is er ook aandacht voor nieuwe initiatieven, wensen en samenwerking.

20-dec-2023