Algemeen
De Salon van de wijsbegeerte wordt een aantal keren per jaar op vrijdagavond gehouden in de grote zaal van Artishock.

Doel is in Soest met mensen bijeen te zijn die plezier beleven aan het filosoferen. Tegelijk is dit het selectiecriterium voor deelname.

In de Salon heerst een ongedwongen en intieme sfeer van maatschappelijke betrokkenheid, gesprek, kritiek, luisteren.
Het gaat niet om het vinden van dé waarheid of om het oplossen van een maatschappelijk probleem, maar om het zoeken naar wijsheid en het vergroten van inzicht in samenlevingsvragen. Het gaat om het luisteren naar elkaar en het voeren van gesprekken over concrete maatschappelijke vragen, waarbij het waarom van de dingen aan de orde kan komen.

Nadenken over denken en doen dus, met de filosofische verwondering als uitgangspunt. Deelnemers onderzoeken met elkaar vanzelfsprekendheden, proberen principes bloot te leggen en aannames te achterhalen.
Het is dus geen vrijblijvend babbelen, waarmee 'filosoferen' nog wel eens wordt geassocieerd; het gaat om zorgvuldig, doelbewust en in zichzelf consistent redeneren en argumenteren.

De opzet van de Salon is die van een magazine, dat wil zeggen gevarieerd naar vorm en inhoud (dus niet met één spreker of met één bepaald thema), met muzikale intermezzo's van beginnende of geoefende muzikanten van verschillende stijl, als het maar onderhoudend is.

Elementen van de magazine-opzet waaruit per avond een keuze wordt gemaakt:

- De tekst. Het voorlezen van een actuele of oude tekst waar iemand bijzonder door is aangesproken naar aanleiding van iets wat in de maatschappij of in zijn of haar persoonlijke leven is gebeurd.

- De column. Het uitspreken van een eigen geschreven column.

- Het interview. Een deelnemer wordt uitvoerig bevraagd over zijn of haar biografie, mens- en wereldbeschouwing, ed.

- Mijn filosoof. Een deelnemer schildert het portret van zijn of haar favoriete filosoof.

- Het laatste boek. Een deelnemer bespreekt een boek dat hij of zij graag aanbeveelt.

- Het gesprek. Twee of drie personen voeren onder leiding van een facilitator een gesprek over een (actueel) onderwerp.

- Het Socratisch gesprek. Hoe is een standpunt te rechtvaardigen? Over een concreet voorbeeld geven de gespreksdeelnemers hun mening. Er wordt gekeken naar de aannames en oordelen achter de meningen; de vooronderstellingen en funderingen van de meningen worden blootgelegd. Er wordt gesproken over concrete zaken vanuit persoonlijke ervaring.

 

!--

De salon is alleen toegankelijk na aanmelding bij Kees Waagmeester, die u ook kunt bellen voor meer informatie.

-->